Amaçlarımız.

*Özgüvene sahip, çalışkan, eğitimli ve kendini geliştiren, deneyimli personel kadrosuyla çalışmak,

*Hasta memnuniyetini ön planda tutarken hizmet kalitesini sürekli geliştirmek,

*Hizmet aldığı tedarikçiler ile iyi ilişkiler içerisinde çalışmak,

*Verdiği hizmeti zamanında, sistemli, planlı, en az hata ile yürütmek,

*Tüm faaliyetleri kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmeyi, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmayı, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemeyi, canlı hayatı olumsuz etkilememeyi, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak,

*Çalışanlarını, hasta ve yakınlarını oluşabilecek kaza ve tehlikelerden koruyan, güvenli bir ortam sağlamak,

*Çalışanların ve hastaların sağlıklarının korunması için gereken her türlü önlemi almak,

*Kalite Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

 *Faaliyetleri dolayısıyla sorumlusu olduğu yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uymaktır.